SIMULERING AV ULYKKE MED PERSONSKADE

Simuleringen viser kroppens bevegelser mens bilen ruller. Hodet blir slått mot sideruten og dørtrekket. Her hentet vi ut informasjon om hastighetsendringer på hodet i løpet av hendelsen.

Foto fra Google Maps viser skadestedet

Simulert ulykke med personskade

Simulert ulykke med personskade

Simulert ulykke med personskade
Søk etter video...
Simulert ulykke med personskade Eksempel 2

Simulert ulykke med personskade Eksempel 2

00:08
Spill video
Simulert ulykke med personskade Eksempel 1

Simulert ulykke med personskade Eksempel 1

00:05
Spill video