top of page

SIMULERING AV ULYKKE MED PERSONSKADE

Simuleringen viser kroppens bevegelser mens bilen ruller. Hodet blir slått mot sideruten og dørtrekket. Her hentet vi ut informasjon om hastighetsendringer på hodet i løpet av hendelsen.

Foto fra Google Maps viser skadestedet

Simulert ulykke med personskade

Simulert ulykke med personskade

Simulert ulykke med personskade
Søk etter video...
Simulert ulykke med personskade Eksempel 2

Simulert ulykke med personskade Eksempel 2

00:08
Spill video
Simulert ulykke med personskade Eksempel 1

Simulert ulykke med personskade Eksempel 1

00:05
Spill video
bottom of page