SIMULERING AV ULYKKE MED PERSONSKADE

Simuleringen viser kroppens bevegelser mens bilen ruller. Hodet blir slått mot sideruten og dørtrekket. Her hentet vi ut informasjon om hastighetsendringer på hodet i løpet av hendelsen.

Foto fra Google Maps viser skadestedet