SIMULERING AV ULYKKE MED PERSONSKADE

Simuleringen viser kroppens bevegelser mens bilen ruller. Hodet blir slått mot sideruten og dørtrekket. Her hentet vi ut informasjon om hastighetsendringer på hodet i løpet av hendelsen.

Foto fra Google Maps viser skadestedet

KONTAKT

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

Postadresse

Postboks 2665 Solli, 0203 Oslo

COPYRIGHT

Levert av Mint Media AS