top of page
OM OSS
Henrik.jpg
Henrik Nesmark

Han er utdannet ingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole i 1976. Han har vært tilknyttet bilbransjen siden den gang og har meget lang erfaring med bilskader. Han har også vært ansvarlig for gjennomføring av mer enn 15.000 bilskadereparasjoner gjennom nesten 20 år.

 

Henrik startet i 1996 opp ingeniørfirmaet Henrik Nesmark som senere ble til Ingeniørfirmaet Rekon-DA. Han har arbeidet på heltid med utredning av trafikkulykker siden 1996.

Erik.jpg
Erik Aanerud

Han er utdannet sivilingeniør i bilfag fra Loughborough University i England i 1973. Han har 20 års erfaring fra Biltilsynet med spesielt ansvar for trafikksikkerhetsarbeid og analyse av trafikkulykker. Erik analyserte i den perioden ca. 400 ulykker på oppdrag fra politiet.

 

Han dannet sammen med Henrik Nesmark Ingeniørfirmaet Rekon DA i 1997 og har arbeidet på heltid med utredning av trafikkulykker siden da.

Kyrre Gjestemoen Hovda

Han er utdannet maskiningeniør fra Høgskolen i Sør-Øst Norge i 2016. Er også utdannet adjunkt og har jobbet med teknisk opplæring av offshorearbeidere. Han har vært aktiv i rallymiljøet i 15 år og ivaretatt bilinteressen sin der.

 

Kyrre har jobbet med REKON på forskjellige oppdrag siden august 2017, og er i dag medeier i REKON DA. I dag jobber Kyrre på heltid med utredning av trafikkulykker/personskader.

SAMARBEIDSPARTNERE

Rekon DA har i 2018 inngått et samarbeid med utrederselskapet FaVer. Samarbeidet er tuftet på en avtale der vi kombinerer våre kunnskaper og erfaringer for å tilby kundene et bedre sluttresultat til en rimeligere pris. Samarbeidet er et ikke-økonomisk samarbeid og det er ingen felles eierinteresser mellom selskapene.

Vi har i felleskap utarbeidet et tilbud til våre kunder der kundene kan få en forundersøkelse av en sak for en rimelig penge. Både FaVer og Rekon går gjennom saken og kommer med en tilrådning om hva som bør/kan gjøres videre. Dette faktureres totalt med kr. 2500 pluss moms pr. sak. Dersom forundersøkelsen fører til en større utredning går forundersøkelsen inn i timelisten på saken og blir ikke fakturert separat.

FaVers utredere vil få opplæring av Rekon i å dokumentere skader og skadesteder. Det resulterer i at en utreder fra FaVer kan ta både den taktiske og den åstedstekniske utredningen på stedet. Det vil for kunden bety sparte kostnader når en og samme mann kan fylle to oppgaver.

SAMARBEIDSPARTNERE
bottom of page