KONTAKT

Levert av Mint Digtal AS

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

Postadresse

Postboks 2665 Solli, 0203 Oslo

© 2018 Rekon DA

TJENESTENE VI UTFØRER

REKON DA har høy teknisk kompetanse hva gjelder rekonstruksjon av trafikkulykker og uhell som involverer personskader. REKON DA har også mye erfaring i å avdekke forsøk på forsikringssvindel.

Vi kan rekonstruere:

  • kollisjon mellom biler

  • kollisjon mellom bil/vogntog/trikk/tog

  • utforkjøringer med bil/motorsykkel/tråsykkel

  • arbeidsulykker

 

Vi kan regne på krefter, hastighetsendringer og akselerasjon i personskadesaker.

Vi utfører analyser av skadeomfang på biler/vogntog/motorsykler, og vurderer disse mot simuleringer basert på førernes forklaringer i et avansert dataverktøy. Gjennom en slik analyse er det mulig å bekrefte eller motbevise avgitt forklaring med stor sannsynlighet.

 

EKSEMPLER PÅ UTFØRTE OPPDRAG

simulert ulykke med personskade.png