REKON DA

TOTALLEVERANDØR AV TEKNISK UTREDNING

TJENESTENE VI UTFØRER

REKON DA har høy teknisk kompetanse hva gjelder rekonstruksjon av trafikkulykker og uhell som involverer personskader. REKON DA har også mye erfaring i å avdekke forsøk på forsikringssvindel.

Vi kan rekonstruere:

  • kollisjon mellom biler

  • kollisjon mellom bil/vogntog/trikk/tog

  • utforkjøringer med bil/motorsykkel/tråsykkel

  • arbeidsulykker

 

Vi kan regne på krefter, hastighetsendringer og akselerasjon i personskadesaker.

Vi utfører analyser av skadeomfang på biler/vogntog/motorsykler, og vurderer disse mot simuleringer basert på førernes forklaringer i et avansert dataverktøy. Gjennom en slik analyse er det mulig å bekrefte eller motbevise avgitt forklaring med stor sannsynlighet.

 

EKSEMPLER PÅ UTFØRTE OPPDRAG

simulert ulykke med personskade.png
 
 
KONTAKT

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

Postadresse

Postboks 2665 Solli, 0203 Oslo

© 2021 Rekon DA

Levert av Mint Media AS